جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

مبل و منبت اشترمل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبل و منبت اشترمل

مبل و منبت اشترمل


روستاي اشترمل مركز توليد مبل و منبت تويسركان است. روستاي اشترمل با برخورداري از كارگاههاي فعال منبت كاري، مركز توليد مبل و منبت اين شهرستان و يكي از قطب هاي اين بخش در استان است. در حال حاضر 343 كارگاه منبت كاري با فعاليت 735 نيروي انساني در روستاي اشترمل مشغول به كار هستند. علاوه بر توليدات منبت، نجاري، توليد كلاف مبلمان و ابزار چوب و ماشین كاري مبلمان نيز از هنر-صنعت هاي اين روستا محسوب مي شوند. 70 طرح مختلف منبت بر روي توليدات مبلمان در اشترمل اجرا می شود که می توان به : طرح هاي گلفروشي اسليمي، بيست گل، چروكي گل ريز و گل درشت، دسته گل و كتيبه ي هخامنشي اشاره کرد.

Ashtrml village center and inlaid furniture production is Tuyserkan.Ashtrml villages having high level workshops on woodcarving and inlay products and furniture manufacturing center of the city and the hub of this part of the province. Carving workshop with 735 of the current 343 personnel is working in the village Ashtrml. In addition to production inlay, woodworking, furniture and equipment coil produces wood furniture work of art machine - the industry of the country are considered. 70 different designs inlaid on furniture production runs Ashtrml.Which can be: Arabesque flower designs, twenty flower, flowers fine wrinkles and large flowers, a bouquet of Achaemenid inscriptions cited

{besps}slidshow/oshtormel{/besps}