Skip to Content

مجله ورزشی

Loading the player...
مجله ورزشی

در دنیای معاصر ،ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه ی جوامع ،جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه ی انسان فرا هم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است .در این برنامه مطابق با موضوعی که انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسی قرار گرفته و تمامی مطالب ارائه شده جنبه ی کاربردی دارد و تمامی افراد در گرو ه های سنی مختلف می توانند از آم استفاده کنند.

در  برنامه مجله ورزشی  تلاش می‌شود تا خلاء میان تحقیقات علمی ورزشی و نیاز علمی افراد جامعه به طور عام پر شود. سعی بر این است كه پرسش‌های در ارتباط با نقش فعالیت جسمانی و ورزشی در تندرستی و شیوه‌های صحیح پرداختن به چنین فعالیت‌هایی پاسخ داده شود.  توسعه فرهنگ فعالیت جسمانی در خانواده‌ها و در نتیجه در جامعه هدف غایی مجله است.  پاسخگویی به پرسش های هم استانی ها در زمینه ورزش و تمرین است. این برنامه با آیتم های بررسی وضعیت هیات های ورزشی،معرفی چهره های موفق ورزشی،خبرهای استانی و جهانی، تعامل با مخاطب با طرح سوالات،طنز ورزشی و ... به گوش شنوندگان می رسد.

 

 

تهیه کننده و نویسنده : حمید محسنی

صدابردار: محمد ابراهیم سامعی

گویندگان : محمد حضرتی،علیرضا صفی زاده، کبری یگانه، واحد اجاقی