مجله ورزشی

نقش و اهميت فعاليت‌هاي بدني ديرزماني است كه در ميان افراد كم تحرك شناخته شده است. اين مسئله باعث شد تا افراد جامعه تمايل پيدا كنند نسبت به تأثيرات مختلف فعاليت‌هاي بدني حساس شوند و تلاش نمايند تا دانش و اطلاعات خود را توسعه بخشند. در اين مورد، رابطة بين ورزش، آمادگي جسماني و بهداشت (تندرستي) با تضادهاي آن در شكل زير به خوبي ترسيم شده است.

طول عمر زياد = تندرست = ورزيده = فعال

طول عمر كوتاه = بيمار = غير ورزيدهبي‌تحرك

بدون ترديد آرزوي هر فردي بهبود كيفيت و طول عمر زندگي‌اش مي‌باشد. با اين همه، نكاتي كه باعث پيشبرد موضوع مورد بحث ما مي‌شود همچنان ناشناخته باقي مانده است. حتي تعاريف ابتدايي مربوط به ورزش (تمرين)، آمادگي جسماني و تندرستي نيز همواره مورد بحث و مجادله است.بعضي، فعاليت بدني يا تمرين را تحرك بدن همراه با انقباض عضلاني و مصرف انرژي تعريف مي‌كنند. بنابراين از آمادگي جسماني نيز به عنوان يك سري از شاخص‌هاي تعيين‌كنندة ظرفيت در اجراي فعاليت‌هاي بدني نام مي‌برند. تندرستي هم بود يا نبود بيماري نيست، بلكه تندرستي شاخصي است كه تمامي مراحل مختلف حيات جسماني از آغاز تا پايان زندگي را در بر مي‌گيرد.برنامه مجله ورزشی عنوان برنامه ای است که در صدای مرکز همدان تهیه می شود و در قالب کلامی –پیامی -روایی تولید می شود.

 

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:عصمت عبدلی

نویسنده:فرحناز اسکندلو

گوینده :موسی طالبیان

گزارشگر :سعید ایلخانی

صدابردار:محمد ابراهیم سامعی

کارشناس:آقای ترکمان

تاریخ تولید: 1395


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
سلام لطفا در برنامه مجله ورزشی درباره تغذیه سالم و... مینا ۱۳۹۵/۰۸/۵ ۰۹:۴۴

مینا
سلام لطفا در برنامه مجله ورزشی درباره تغذیه سالم و تغذیه ورزشهای خاص مانند وزنه برداری هم صحبت کنید .باتشکر
پست شده در ۱۳۹۵/۰۸/۵ ۰۹:۴۴