Skip to Content

مراسم عقد زوج جوان همدانی در کنار مزار شهید گمنام

در این تصاویر مراسم عقد زوج جوان همدانی در کنار مزار شهید گمنام در باغ موزه همدان را مشاهده می کنید.