جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

مراسم نقالدی در روستای مانیزان ملایر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نقالدی در روستای مانیزان ملایر

مراسم نقالدی در روستای مانیزان ملایر


Loading the player...

براساس یک افسانه قدیمی ، حضرت موسی که در خدمت شعیب نبی چوپانی می کرده ، یکبار 50روز مانده به نوروز، سری به گوسفندان می زند و متوجه شد که همگی دو قلو زائیده اند. چون به خانه بازگشت از شدت شادی و خوشحالی به همسرش مژده دادو به شادمانی پرداخت . این جشن در روزگاران قدیم مخصوص چوپانان و گله رانان بوده ولی در روزگاران نزدیک ما دلاکان ، حمامی ها و افراد بی چیز ، ناقالدی راه می انداختند . بازیکنان در این جشن 5 تا 10 نفرند. نفر اول با پوشیدن لباس چوپانان و به سر کردن پوست بزغاله و تزئین خود به نقش کوسه یا ناقالی در می آید ، نفر دوم پسری 15 ساله با پیراهن و چادری زنانه ، نقش عروس کوسه را دارد. دونفر دیگر هر کدام دوشاخ به سرشان می بندند و چند زنگوله به خود می دوزند ( این دو نفر را تکه می گویند ) . در این میان دو یا 3 نفر هم ساز و دهل دارند که نوازنده گروه هستند. کوسه که در پیشاپیش گروه حرکت می کندبا دستهای خود صدای زنگوله های بسته به خود را در می آورد و سپس وارد خانه ای می شود . ( در این روز مردم درب خانه های خود را باز نگه می دارند ) و با پاشنه کفش یا چوب دستی خود ضربه ای به طویله می زند با این اعتقاد که این کار شگون دارد و خیر و برکت را برای صاحبخانه به ارمغان می آورد . کوسه همچنان که صدای زنگوله ها را در میآورد، اشعاری رامی خواند ،.بعد از آواز خوانی کوسه ، دو تکه ( افرادی که در پوست بز نر هستند ) با یکدیگر چوب بازی می کنند و عروس و کوسه با هم می رقصند. و بعد مردم هدایایی که آوردند را تقدیم کرده و در آخر کوسه دوباره برای همه اهالی روستا دعا می کند

According to an old legend, Moses had been a shepherd in the service of the Prophet Shoaib, once 50 days before the new series starts in sheep and found that all twins are born. I returned home to his wife the good news of happiness to the happiness of payment. The celebration for the old days shepherds and cattle drivers, but once we close the tonsorial, baths and all persons, Naqaldy way off. The players are there to celebrate 5 to 10. First person wearing the shepherds and goat skin and decorated to the sharks or Naqaly comes in, the second person 15 year old boy clad in shirt and feminine, the bride has the shark. The other two heads close to each claw and a few jingles to sew (these two pieces, say). The two (bag) to carry people off and picking up tips. Two or three people are playing instruments and drum group. Shark in the group can move forward .your hands on your bells will sound and then enter the house. (On this day, people still keep their homes) and stick with the heel of your shoe or a blow to the barn comes with the belief that it is the auspices of the good and blessing for brings Landlords. As the sound of the bell in shark breeds, read poems, homeowners shark ball into the barn sends to his sheep away from disaster, and thanks to the good and stable returns. later singing shark, two pieces (people are male goat) Wood play together and dance together as bride and sharks,. And then people give gifts. Sharks finally prays again for all the villagers.