Skip to Content

مراسم ویژه شب های قدر

مراسم ویژه شب های قدر

شب قدر یکی از شب های مهم و گرانقدر در دین مبین اسلام است.یکی از دلایل اهمیت شب قدر آن است که تمام امور هستی و برنامه های مربوط به زندگی انسان در شب قدر تقدیر و اندازه گیری شده، به امضای حجت خدا به عنوان قطب عالم امکان می رسد و تا شب قدر آینده براساس آن تقدیر و اندازه گیری، اداره می شود.یکی از زمان هایی که در منابع دینی، اهمیت فراوانی دارد، شب قدر است. در قرآن کریم، شب قدر، بهتر از هزار ماه خوانده شده است. مفهوم واژه ی «قدر» در لغت به معنای بیان مقدار چیزی است. «شهید مطهری» در این باره می گوید: «قدر به معنای اندازه و تعیین است .حوادث جهان از آن جهت که حدود، اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آن ها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهی است.» پس در یک کلام «قدر» به معنای ویژگی های طبیعی و جسمانی چیزهاست که شامل شکل، حدود، طول، عرض و موقعیت-های زمان و مکانی آن ها می گردد و تمام موجودات مادی و طبیعی را در بر می گیرد. بنابراین تقدیر الهی این است که در جهان مادی، آفریده ها از حیث هستی و آثار و ویژگی های شان محدوده ای خاص داشته باشند. این محدوده با امور خاص مرتبط است. اموری که علت ها و شرایط مخلوقات محسوب می شوند و به دلیل اختلاف علل و شرایط هستی، آثار و ویژگی های موجودات مادی نیز متفاوت است.

برنامه شب های قدر ویژه برنامه ای است که به مناسبت شب های قدر از رادیو همدان پخش می شود.