Skip to Content

مردم با خرید کالای ایرانی از اشتغال فرزندان خود حمایت کنند

رییس خانه کارگر استان همدان

مردم با خرید کالای ایرانی از اشتغال فرزندان خود حمایت کنند

رییس خانه کارگر استان همدان گفت: مردم با خرید کالای ایرانی از اشتغال فرزندان خود حمایت کرده و راه را برای ورود کالای های خارجی به بازار ایران ببندند.

چنگیز اصلانی در آیین دیدار کارگران همدان با فرماندار افزود: حفظ اشتغال موجود استان اهمیت بسیار زیادی دارد و این مهم جز با حمایت کردن از کالاهای داخلی محقق نمی شود.
وی ادامه داد: زمانی که حمایت از تولید کننده ایرانی همه جانبه انجام شود کالایی که تولید خواهد شد از کیفیت کافی نیز برخوردار خواهد بود.
وی تمایل مردم به خرید کالای خارجی را نوعی هجمه بزک کاری شده توصیف کرد و افزود: با حمایت های جدی از این امر در قانون، اجرا و قضاوت ها می توان جلوی بسیاری از این مشکلات را گرفت.
اصلانی اضافه کرد: هم اکنون همه کارگران شاغل در استان همدان قراردادی هستند که این باعث به خطر افتادن امنیت شغلی این افراد شده است.
اصلانی تصریح کرد: کارگران به دلیل اعتقاداتی که به ارزش های الهی، عرق دینی، کشور داری و کشور سازی دارند همواره همدل و همزبان با دولت ها بوده اند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن کارگران در همدان و با بیان اینکه تاکنون ۱۳۲ واحد مسکن مهر امید اکباتان در همدان و ۶۱ واحد مسکن مهر در تویسرکان تحویل کارگران شده است اضافه کرد: ۶۳ واحد از مسکن های آزاد نیز به کارگران تحویل داده شده و ۹۶ واحد دیگر نیز برای کارگران در شهرک بهشتی در حال ساخت است.
استان همدان دارای 240 هزار کارگر فعال است.
پنجم تا یازدهم اردیبشهت ماه هفته ملی کارگر نامگذاری شده است.