جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

مرد آهنگر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرد آهنگر

مرد آهنگر


آهنگري فني است كه براي تغيير شكل فلزات و آلياژها چه به صورت داغ و چه به صورت سرد كاربرد دارد. كوره‌هاي آهنگري چكشي و ضربه‌اي فقط با فلزات داغ قابل اجرا هستند، در حاليكه آهنگري فشاري مي‌تواند به صورت سرد انجام شود. آهنگري هم به صورت دستي و هم مكانيكي قابل اجرا است. در آهنگري‌هاي دستي كوچك، تمام عمليات در يك فضاي محدود و توسط تعداد معيني از چكش‌كارها انجام مي‌شود كه در معرض مخاطرات زيان‌باري قرار مي‌گيرند. در این تصاویر مرد آهنگر قدیمی به تصویر کشیده است. امروزه این شغل در حال منسوخ شدن است .

Ironsmith man The deformation of metals and alloys for technical forged either hot or cold is applied to. Ironsmith hammer blow furnaces and hot metal are applicable only while the cold forged compression can be done. The blacksmith is applicable to manually and mechanically. Ironsmith small hand in all these operations in a tiny space and is done by a certain number of blacksmith and Hammered exposed to hazards that are harmful. Workshops which are in large furnaces, the hazard ratio will be changed compared to the same job duties.The images depicted in the old blacksmith is due to children not accompanied by the loss of his job is

{besps}slidshow/Blacksmith{/besps}