سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مزرعه سبز 1399.09.05 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

مزرعه سبز 1399.09.05

دانلود

موضوع : حفظ کاربری اراضی زراعی و اهمیت آن