جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

مسابقات شطرنج - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات شطرنج

مسابقات شطرنج


شطرنج، بازی دو نفره‌ای است که بر روی یک صفحه با ۶۴ خانه (۳۲ خانه سیاه و ۳۲ خانه سفید) به وسیله ۳۲ مهره (۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه) انجام می‌شود. برخی شطرنج را یک سرگرمی می‌دانند و عدّه‌ای دیگر آن را یک ورزش رزمی ذهنی محسوب می‌کنند. موفقیت در این ورزش، بیش از هر چیز به توان تحلیل و فهم انتزاعی ذهن وابسته است. شطرنج اختراع ایرانیان است، عده ای هم باور دارند هند نخستین زادگاه این بازی است. این گروه معتقدند اگر چه بازی‌های مشابهی در کره، چین، ژاپن و تایلند رواج داشته، اما شطرنج امروزی به این بازی هندی برمی گردد که در دوره ساسانیان وارد ایران شده و گويند انوشيروان آن را از هند آورده آنگاه در کشورهای اسلامی، اروپا و روسیه تکامل پیدا کرده ‌است. جالب اینجاست که این ورزش فکری طرفداران زیادی در بین افراد مختلف با گروه های سنی مختلف پیدا کرده است که در این تصاویر به خوبی مشخص است.

Chess is a double play on a page with 64 home (32 White House black and 32 House) by 32 nut (black white nut nut 16 and 16). Some chess is a hobby and it has another mental exercise is considered a combat it. Success in this sport more than anything to be the abstract mind is dependent on understanding and analysis. Shtrnj is an Iranian invention and not from the Persian words uses a number-believe India is the birthplace of the first game. This group believes that although similar games in Korea, China, Japan and Thailand have historically, but today's chess to the Indian game goes the Sassanid Empire entered Iran and they brought it from India a. but in Islamic countries, the EU and Russia evolve. Ironically, this intellectual exercise tarfederan a lot in between different people with different age groups has found that in these images is well

{besps}slidshow/shatranj{/besps}