Skip to Content

مسابقه زیر بازارچه

مسابقه زیر بازارچه

مسابقه ها همیشه موجب افزایش اطلاعات و آگاهی مردم و شرکت کنندگان می شود.برپایی مسابقات مختلف در صدا و سیمای مراکز هم بر اساس رویکرد ایجاد نشاط و سرگرمی برای بینندگان و شنوندگان از اهدافی است که در مرکز صدا و سیمای مرکز همدان ساخته و پخش می شود. یکی از این مسابقات که در صدای مرکز همدان به تازگی تهیه و پخش می شورد مسابقه ای تحت عنوان زیر بازارچه است. در این مسابقه که مراحل ان با نام حجره ها نام گذاری شده است شامل سوالات مختلفی در بخش های چون اقتصاد ی،ضرب المثل و.. است .در هر مسابقه سه نفر شرکت کننده با هم رقابت کرده و در پایان یک نفر برگزیده می شود.این مسابقه با هدف آشنایی شنوندگان با مسایل مهم از جمله ایران شناسی ،همدان شناسی و.... می باشد.

 

عوامل برنامه

تهیه کننده:آقای فتاحی

نویسنده:آقای فتاحی

گویندگان:خانم حسنی و آقای ابراهیمی

صدابردار:آقای فتاحی