جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مسافر عشق - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسافر عشق

مسافر عشق


Loading the player...

دلم می خواهد به آن دیار باصفا پر بکشم، مسافر دل بشوم و پیش امام رضا بروم ، بروم و روی گنبد زرد وطلایش بشینم ، در میان صحن و سرای امام رضا بنشینم ،دلم می خواهد دخیل آن پنجره فولادش بشوم، دلم می خواهد چهل روز در حرم وصحن امام باشم ، ای امام رضا مشهد به خاطر حرمت شما قبله نما ی عالم شده است ،ای امام رضا مرا صدابزن که دلم خیلی برای مشهدت تنگ شده است، دلم می خواهد زائر صحن و سرای مرقدت بشوم

I will fly to the pleasant land. I become heart Travelers and Go to the Imam Reza I go and sit on his yellow gold dome. I sit in the yard and the house of Imam Reza I would like to become involved with his steel windows I will be In the courtyard and shrine of Imam forty days The Imam Reza,Mashhad for the honor you have Qblhnma Universe Call me an Imam Reza,I miss that so much to Mashhad. I will Pilgrim House.