مستند انتخابات

مستند صندوق 135 عنوان مستندی است که در مرکز همدان تهیه شده است.در این مستند به تاریخچه انتخابات در استان همدان و میزان حضور مردم در انتخابات مختلف می پردازد.ویژگی این مستند استفاده از تصاویری است که شاید برای نخستین بار می بینید.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان