جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

مستند تویسرکان

در مراسم روز تویسرکان از دو مستند فاخر "تویسرکان، نگین باختر ایران" و "پازن های خان گرمز" از تولیدات سیمای مرکز همدان رونمایی شد.