مستند شهید خوش لفظ

سردار شهید علی خوش لفظ از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که پس از سالها تحمل رنج و درد در 29آذر ماه به شهادت رسید . مردم قدر شناس همدان روز جمعه او را تا بهشت بدرقه کردند .کتاب "وقتی مهتاب گم شد " خاطرات بسیار زیبا و خواندنی این سرباز اسلام است که توسط آقای حسام جمع آوری شد و مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت .سیمای مرکز همدان طی چند روز گذشته با ارائه برنامه های مختلف و در آیتم های برنامه های روتین یاد و نام شهید خوش لفظ را گرامی داشت . مستند خوش لفظ نیز نگاهی به زندگی این شهید سربلند دارد و از تولیدات خوب شبکه همدان است. همرزمان شهید در این مستند خاطرات خوش لفظ و رشادتهای او را بیان میکنند . عنایت ویژه رهبر انقلاب به این شهید و تصاویر ناب دیدار از قسمتهای زیبای این برنامه است .

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان