رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مسجد ننج - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسجد ننج

مسجد ننج


Loading the player...

یکی دیگر از مساجد قدیمی که قدمت آن به دوران قاجار می رسد مسجد روستای ننج در جاده ملایر به همدان ودر نزدیکی جوکار ملایر است این مسجد زیبا همچون مساجد تاریخی ملایر از خشت آجر سنگ گچ و گل وچوب بنا گردیده و از لحاظ معماری با دیگر مساجد ملایر مشابهت فراوان دارد روستای ننج یکی از روستاهای تاریخی ملایر است. ننج ( Nanaj) دهی از بخش جوكار در 20كیلومتری شمال شهرستان ملایر، در مسیر ملایر به همدان، در شمال غربی ایران واقع شده است. دو مسیر از شهرستان ملایر به روستای ننج وجود دارد. جاده قدیم، بنام گردنگاه و جاده جوكار به همدان.

روستای ننج از شمال با روستای "سنگ سفید" از شرق با "شریف آباد" و از غرب با "كسب" در همسایگی است. در وجه تسمیه ننج چیزی مكتوب نیست. آنچه در افواه مردم است آنست كه ننج به معنی "منسوب به ننه" است (مانند ساوج و آوج). و "ننه" در "نانا"ی ایلامی كه الهه آب و زایندگی بوده است ریشه دارد. از زمان پیدایش روستا تاریخ مشخصی در دست نیست. با آنكه این منطقه از قدمت بسیاری برخوردار است، روستای ننج دارای چهار محله است : محله بالا، وسط آبادی، چال خندق، ته كوچه. این روستا در دورانهای پیشین رونق فراوانی داشته است، از وسعت باغات و زمینهای كشاورزی و همچنین قلعه ها وخانه های بزرگ كه اكنون مخروبه گشته اند این نكته مشهود می باشد.

بافت فرهنگی آن اشرافیت فئودالی و اخلاق رعیت پرور بوده است. كه عمده خوانین در محله بالا ساكن بوده اند. خرده مالكان و رعیا در چال خندق و وسط آبادی و ته كوچه. روستای ننج دارای دو مسجد بوده: مسجد بالا كه هنوز همان گونه باقی مانده است و از قوام و معماری خاصی برخوردار است، مخصوص خوانین بوده و مسجد پایین كه از بین رفته و به جای آن اخیرا مسجد جدیدی احداث شده است، مخصوص خرده مالكان و رعیا بوده است. از آثار باقی مانده تاریخی همان مسجد بالا كه متعلق به خوانین بوده را می توان نام برد كه جزء آثار ملی سازمان میراث فرهنگی محسوب می شود.

Another old mosque dating back to the mosque in the village of Ghajar is Nnj Malayer in Hamedan road and is near Jokar Malayer. This beautiful mosque is a historical mosque Malayer like bricks, brick, stone, stucco, wood flowers were built and the architecture has many similarities with other masjids Malayer. Nnj Village is a historic villages Malayer. Nanaj (Nanaj) rated at 20 kilometers north of the city Jokar Malayer, Malayer route to Hamadan is located in north-western Iran. There are two routes from the city Malayer Nnj Village: Old Road, named Grdngah Jokar road to Hamadan. Nanaj village north of the village \ "white rock \" of the East \ 'in Sharif Abad, \ "and the West with \" business \ "in the neighborhood. Nanaj what is written in the appellation. Afvah is popularly Nnj means \ "corresponds to Mama \" (eg, Savage and peak) and \ "Mama \" in \ "Nana \" of the Elamite goddess of water and Zayndgy rooted. Since the appearance of the village, there is no specific date. Although this region has a very ancient village Nnj four neighborhoods: the neighborhood, the village center, Fosse Fosse, TE Alley Previous periods of prosperity in this country has From area farms and gardens and ruined castles now have a large house this is very evident Feudal aristocracy and serf that is attuned to the cultural fabric of the Khans were living quarters above. And retail owners and Rya village center and bottom of the pit lane ditch and had settled. Nanaj village has two mosques: the mosque of the same species still remains high And the consistency is a special architecture, especially the Khans and disappeared down the mosque and instead build a new mosque has recently been subjects for owners and retailers. Historical remains of the mosque above belong to the Khans can be named which is part of the National Cultural Heritage.