رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مسلم دارابی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسلم دارابی

مسلم دارابی


مسلم دارابی متولد ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ قهرمان و نفر اول قوی ترین مردان در استان کرمان نفر دوم مردان آهنین در بم قهرمان سوم پایتخت درسال ۱۳۷۷ است. با کشتی ورزش خود را شروع کرد که قهرمان نوجوانان و جوانان کشور شد و بعد از کشتی در سال ۱۳۸۲ در رشته کیک بوکسینگ به صورت خصوصی زیر نظر آقای سعید جعفری داور بین اللملی شروع به فعالیت کرد و بعد از ۲ ماه قهرمان کشور شد. وی در رشته های فول کونگفو ، کونگفوتوا نیز قهرمان کشور بوده و دارای کمربند مشکی دان ۲ در رشته فول کونگفو ، کمربند مشکی کیک بوکسینگ دان یک در سای کان کاراته است و از سال ۱۳۸۵ شروع به ورزش قوی ترین مردان کرد و در حال حاضر در این رشته مشغول به ورزش و مربیگری میباشند. مسلم دارابی عنوان نایب قهرمانی قویترین مرد ایران در سال 1389 و قهرمانی قویترین مرد ایران در سال ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داد .