Skip to Content

مسیر های راهپیمایی شهرستانها

خبرگزاری صدا و سیما

مسیر های راهپیمایی شهرستانها

مسیر های راهپیمایی شهرستانها

ملایر .تجمع ساعت 10صبح میدان امام حسین -خیابان شهدا - میدان امیر کبیر - خیابان شهید مومنی -مسجد جامع
تویسرکان :تجمع ساعت 10و 30 میدان شهید فرشچی -خیابان باهنر - خیابان انقلاب - میدان آزادی
اسد آباد :تجمع ساعت 10و 30 مقابل دفتر امام جمعه - خیابان امام - میدان امام - میدان طالقانی
نهاوند :تجمع ساعت 10و 30صبح از مقابل مسجد شهید حیدری -خیابان شریعتی -میدان امام -مصلی نماز جمعه
کبودراهنگ :ساعت 10و 30صبح میدان امام خمینی -خیابانهای امام-خیابان مطهری - مصلی نمازجمعه
رزن :تجمع ساعت 10و 30صبح تجمع مسجد جامع - چهار باغ امام -میدان شهدا - و بلعکس تجمع مسجد جامع
بهار :ساعت 11مسجد باب الحوائج چها راه فرهنگ - میدان امام -خیابان شهید مدنی -مصلی امام خمینی (ره )
فامنین :مسیر شماره یک :مسجد جامع -خیابان امام - میدان آزادی - خیابان امام - مصلی نماز جمعه
میر شماره دو :کوی ماماهان -میدان توحید -خیابان شهید چمران -میدان آزادی - خیابان امام - مصلی نماز جمعه