مصلی آدینه

روز جمعه از اعياد مهم مسلمانان است که در برخي از روايات از آن به عنوان افضل الايام ، برترين روزها ياد شده است.

نماز جمعه عبادتي است همچون نمازهاي ديگر که در ظهر روز جمعه و با شرائط خاصي انجام مي شود، و در فضيلت اين نماز همين بس که سوره اي در قرآن به اين نام آمده و در آنجا مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است و در آن آيه آمده است: هنگامي که صداي مؤذن بلند شد و دعوت به نماز شدي، معامله و تجارت را رها ساز و براي انجام اين واجب الهي حاضر شو، که از همه چيز براي شما بهتر است اگر بدانيد» و نيز در روايات آمده که نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم است بر بدن و موجب آسان شدن ترس و هول قيامت و کشيده شدن قلم عفو بر جرائم اعمال گذشته است و ثواب شرکت در نماز جمعه برا ي کسي که قادر به انجام حج نيست، برابر با حج است.

برنامه مصلی آدینه عنوان برنامه ای است که به پخش خطبه های نماز جمعه در همدان می پردزد.این برنامه در دو بخش برای پخش خطبه های نماز جمعه اختصاص یافته است.

Loading the player...
عوامل تولید:

     

                                                             تهیه کننده: آقای دادفرما

                                                              نویسنده:آقای دادفرما

                                                            صدابردار:آقای محمدیان

                                                               گوینده:خانم جعفر پور

تاریخ تولید: 1394