جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

مضمون دعای 20 صحیفه سجادیه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مضمون دعای 20 صحیفه سجادیه

مضمون دعای 20 صحیفه سجادیه


Loading the player...

امام سجاد اين گونه مي فرمايند: بار الها بر محمد و آل محمد درود بفرست به لطف حق و رحمت خودت هر گونه آسيبي از من دور بدار و مرا روزي بده به نعمت خودت و حال مرا اصلاح كن به كرم خودت و در مسير بندگي ات قرار بده و دردم به احسان خودت معالجه نما من را در سايه رحمت خودت قرار بده لباس رضايت و خرسندي بر من بپوشان و ما را توفيق بده وقتي كه كارها بر من مشكل مي شود و تشخيص حق از باطل برايم سخت مي شود من را به بهترين راه و راستترين راه هدايت كن و وقتي اعمال و كارها به هم شبيه مي گردد به پاك ترين عمل توفيقم بده و وقتي ملتها و مذاهب يكديگر را باطل مي انگارد من را به بهترين آنها كه مورد رضاي توست هدايت فرما . عبارتهايي كه خوانده شده از دعاهاي صحيفه سجاديه دعاي 20امام سجادمي باشد . امام در ضمن اين عبارت در حقيقت می فرمايند كه : همه سعادتها از حق تعالي ناشي مي شود و به ديگران مي رساند . قرآن كريم مي فرمايد حق از خداست و به هيچ وجه در اين باره دچار شك و ترديد نشويد . امام علي (ع) بنده اگر خدا به او توفيق بدهد و راه حق را بفهمد كه به تعبير اهل معرفت مطلبي مشكل تر از اين نيست كه انسان راه سعادت را خدا نشان مي دهد و معرفت از غير خدا خواستن چيزي جز گمراهي نيست .

Imam Sajad says: God's grace and mercy on me, grant.Any kind of dvelopment injury away from me now Your kindness, treat my disease now , Take me to the right path It is part of the prayer book, Imam Sajjad sahifyeh Sajadiye.In other parts of the book said: God is the source of all happiness Quran says: right belongs to God and do not doubt Imam Ali says: If you have a servant's knowledge, except God be misleading

در نگاه بيشتر ببينيد