Skip to Content

معلم عزیزم

معلم عزیزم عنوان قطعه ای است در ژانر کودک و به مناسبت روز معلم ساخته شده است . آهنگساز اثر کمال مدنی است و با خوانندگی گروه کر تهیه شده است. این اثر در واحد موسیقی مرکز همدان ساخته شده است .

 

با هم باشیم هم آواز                     پروانه ها رو پرواز

نقره های ستاره                          از آسمون می باره

غنچه رو لب شکفته است               همیشه از تو گفتم

معلم مهربان                              همیشه با من بمان

معلم عزیزم                                پایت گل می ریزم

دنیا جقدر قشنگ                        هر ساعتش یک رنگه

با هم دیگه می خونیم                  قدر تو رو می دونیم