جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام ( 24 اردیبهشت 98)