رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران


بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام ( 24 اردیبهشت 98)