جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

منافق - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منافق

منافق


Loading the player...

همه ما متاسفانه زمانی كه همه چیز را از دست می دهیم به دنبال جبران می افتیم داستان این نمایشنامه در مورد جوانی است که هنوز نماز نمی خواند او با وجود اعتقاد به اسلام و اهل بیت هنوز به یقین نماز خواندن نرسیده است او تنبلی را بهانه می كند این سستی ها از اخلاق اهل جهنم است بهشتیان اهل سبقت هستند برای رسیدن و كسب رضایت الهی اگر بخواهیم به بهشت برسیم باید مشتاقانه دوید

All of us unfortunately when we lose something we start to make it right. Man of this show is in the young time and period but he doesn't read NEMAZ although that he had accepted ISLAM . This works are work of hell people and this works are not good works and if we want to have a good life in other world we have to doing work that is important in ISLAM.