مهر و ماه

 در بخش اول ویزه برنامه به مدح رسول خدا و خصوصیات روز 17 ربیع الاول سال ولادت ایشان پرداخته شده و ماجرای سپردن نوزاد به دایه آورده شده است و در بخش دوم به مدح مولود دیگر 17 ربیع الاول یعنی امام صادق(ع) و برخی صفات و ویژگی های ایشان پرداخته شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده، نویسنده، صدابردار:  مجید صناعتی مروت

گوینده:   عاطفه متقی

تاریخ تولید: 1397