Skip to Content

موج شهرستانها

Loading the player...
موج شهرستانها

این برنامه به صورت هفتگی و روز های پنچ شنبه هر هفته از رادیو همدان پخش می شود . در این برنامه با دعوت از فرمانداران ،شهرداران،بخشداران شهرها و شهرستانهای استان همدان عموم شنوندگان ،با قابلیت ها،توانمندیها و همچنین اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و آبادانی این شهرستانها آشنا می شوند.

موج شهرستانها سعی می کند تا با رویکردی متفاوت در برنامه شنوندگان را همراهی و به ارائه نظر مردم با مسئولین استانی بپردازد،این برنامه با توجه به اسمی که برای خود اتنخاب کرده به جذب شنونده از سراسر استان می پردازد.

 

 

 

تهیه کننده و نویسنده : محمد جواد هادیان

صدابردار: محمد ابراهیم سامعی

گوینده : منیره جعفر پور ، فاطمه پهلوانی