Skip to Content

موج مهربان

Loading the player...
موج مهربان

یکی از قدیمی ترین برنامه های شبکه رادیویی همدان موج مهربانی است که سالهاست با این نام عصر هر روز بجز روزهای تعطیل ازاین شبکه پخش می شود. این برنامه مخاطبان بسیار زیادی دارد وتوانسته ارتباط خوبی با شنوندگان برقرار نماید. این برنامه از آیتم های مختلفی تشکیل شده که با توجه به مناسبت های گوناگون بخش های ویژه ای نیز به آن اضافه می شود ، با توجه به فصل های مختلف پخش این برنامه تغییر می نماید اما مدت زمان برنامه حدود 90 دقیقه می باشد.


تهیه کنندگان: فاطمه طالبی- محمد جواد هادیان – معصومه احمدوند

نویسندگان: فاطمه طالبی- حمید محسنی – معصومه احمدوند

صدا برداران: مجید صناعتی - محمود رضائیان- محسن فطرسی - مسعود فتاحی

گویندگان: حمید محسنی- عفت مظاهری - معصومه حسنی- علی الله دانه -فاطمه پهلوانی - محمد حضرتی

گزارشگران: محمد آقاسی – بهروز سرگزی