Skip to Content

موج مهربانی

Loading the player...
موج مهربانی

 

برنامه ای است عصرگاهی که هروز بجز روزهای جمعه در ساعات عصرگاهی از شبکه رایویی همدان به صورت زنده پخش می شود. این برنامه از بخش های متنوع وگوناگوی تشکیل شده وبا اجرای زنده وشاد مجریان برنامه سعی می شود تا لحظات عصرگاهی زیبایی را برای شنوندگان فراهم آورد .لازم به ذکر است که هر برنامه توسط دو گوینده یکی آقا ودیگری خانم اجرا می شود .برای مشارکت شنوندگان در برنامه هر روز مسابقه ای با عنوانی جدید مطرح می شود که به جذابیت هرچه بیشتر برنامه می افزاید.

تهیه کننده: فاطمه طالبی- معصومه احمدوند- جواد هادیان – نویسنده: فاطمه طالبی- معصومه احمدوند - گوینده : محمد حضرتی- زهره پهلوانی- علی الله دانه- عفت نوروزی- حمید محسنی-معصومه حسنی –گزارشگر:بهروز سرگزی- محمدآقاسی -صدابردار: فطرسی- رضائیان-صناعتی- فتاحی- دستیار تهیه : منیره جعفرپور- عصمت عبدلی