Skip to Content

موقعیت فرشته ها

Loading the player...
موقعیت فرشته ها

هدف این برنامه آشنایی نسل جوان با دستاوردهای معنوی تاریخ دفاع مقدس و ... ایجاد پیوند فکری و عاطفی عمیق بین نسل جوان امروزی و جوانان دوران دفاع مقدس این برنامه یادی است از نامهای بزرگ رزمندگان سالهای دفاع مقدس . برنامه ای برای دعوت از نسل جوان برای همگامی با نسل معنوی دیروز –تلفیق علم و معنویت –برنامه ای برای از بین بردن فاصله های زیادی که بین نسل جوان امروزی با جوانان دهه 60 وجود دارد. از بین بردن این فاصله ها اصلاح فرهنگ عمومی فعلی است. و اگر روند رو به رشدی داشته باشد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه معنوی آنها موثر است . این برنامه شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از شبکه استانی صدا ساعت 13:30 دقیقه پخش می شود.همچنین تکرار آن ساعت 1 بامداد هر روز و روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 می باشد

عوامل این برنامه:

تهیه کننده،گوینده و نویسنده :افسانه تمسکی

گزارشگر:بهروز سرگزی