جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

میدان امام - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میدان امام

میدان امام


Loading the player...

یکی از میادین دیدنی همدان میدان مرکزی شهر یا میدان امام خمینی است . این میدان تنها میدان در سطح کشور است که دارای 6 انشعاب خیابانی با زاویه 60 درجه است . نام خیابانهای آن بوعلی ، بابطاهر ، شهدا، تختی ، شریعتی و اکباتان است . آنچه از سابقه این میدان در دسترس است این است که توسط یک مهندس آلمانی طراحی و پیاده سازی شده است . اطراف این میدان دارای بافت سنتی است و دارای 12 گنبد کوچک است که به نام 12 امام مزین شده است .

One of the field and Central Square or plaza spectacular of Hamedan is Imam Khomeini square. This field is the only field that has 6 branches across the street is a 60-degree angle. The street name is Ali, BABATAHER, martyrs, bed, and Ecbatana Shariati. What is the history of this field is available by a German engineer has been designed and implemented. The square is the traditional texture and has 12 small domes are decorated with the name of the 12th Imam.