جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

مینی تیوبر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مینی تیوبر

مینی تیوبر


ميني تيوبر ريز غده‌هاي حاصل از كشت بافت سيب‌زميني است كه در آزمايشگاه‌هاي كاملا ايزوله و عاري از هرگونه آلودگي‌هاي مختلف توليد مي‌شود. اهميت توليد گسترده اين ريز غده‌ها كه به اندازه يك فندق و به منزله هسته اوليه بذر سيب‌زميني هستند موجب شده تا پروتكل جديد توليد بذر سيب‌زميني به روش آيروپونيك(هوا كشت) در كشور انجام شده وبه اين ترتيب، انقلابي در توليد كمي و كيفي بذر سالم و عاري از ويروس سيب‌زميني ايجاد شود. با راه‌اندازي اين خط توليد، نه تنها واردات انواع بذر سيب‌زميني از خارج بكلي قطع مي‌شود بلكه مي‌توان مازاد توليد را به كشورهاي ديگر صادر و به اين ترتيب ارز قابل توجهي را براي كشور به ارمغان آورد. تاريخچه تحقيقات بر روي بذر ميني تيوبر سابقه حداقل 40 ساله در جهان دارد ليكن طي 20 سال گذشته توليد تجاري آن شتاب قابل توجهي نسبت به دهه‌هاي قبل داشته است و كشورهاي توليدكننده سيب‌زميني بذري از آن به عنوان هسته اوليه بذر استفاده مي‌كنند.در ايران هرچند تحقيقاتي در زمينه سيب‌زميني بذري در اواخر دهه 60 انجام شده است ليكن توليد تجاري آن را براي اولين بار از سال 1373 آغاز و تاكنون ادامه داده‌ايم. از سال 1373 تا 1381 توليد ميني تيوبر از طريق روش‌هاي مرسوم انجام شده است و تكنولوژي آن نيز در اختيار ساير افراد حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي توليدكننده قرار گرفته است و از سال 1381 تا 1385 مراحل تحقيقاتي، ترويجي و توليد نيمه صنعتي تكنولوژي جديد مورد آزمايش قرار گرفت و در سال 1388 مراحل اجرايي توليد صنعتي از طريق هواكشت (Aeroponic) آغاز شد.

 

{gallery}minituber{/gallery}