میوه رمضان(ویژه برنامه روز قدس)

روز جهانی قدس به معنای احیای ارزش ها و فرهنگ اسلامی در ظلم ستیزی و مبارزات ضد صهیونیستی است؛ چرا که تنها فرهنگ و ارزش های اسلام، توان مبارزه با ظلم و استکبار و استعمار را دارد. روز جهانی قدس، یعنی تک تک مسلمانان، حتی با دست خالی و مشت های گره کرده خود، با پشتوانه ایمان و معنویت، می توانند نیرویی مؤثر بر علیه اسرائیل غاصب و صهیونیسم بین الملل باشند. روز جهانی قدس، یعنی مقاومت دینی و مردمی حزب الله در برابر جریان ناسیونالیستی و سازش کارانه حکام عرب. روز جهانی قدس، یعنی و جهانی سازی اسلامی مسئله فلسطین در برابر طرح غربی سازی آن. روز جهانی قدس، یعنی ایجاد موج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام، با هدف خنثی کردن موج تبلیغی و رسانه ای صهیونیستی. روز جهانی قدس، یعنی خیزش مسلمانان در برابر ائتلاف تاریخی یهودیان صهیونیست و منافقین.

ویژه برنامه میوه رمضان عنوان برنامه ای است که به مناسبت روز جهانی قدس  تهیه شده است.در این برنامه با استفاده از آیتم هایی همچون گفتار مجری، سخنرانی،بحث کارشناسی و سرود  به تبیین و اهمیّت  این روز پرداخته شده است.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

نام برنامه  : میوه رمضان                                                   

مدّت برنامه: 31 دقیقه

 تهیه کننده :داوود قمرزاده          

 گوینده: موسی طالبیان

نویسنده: داوود  قمرزاده        

صدابردار: داوود  قمرزاده                                                     

تاریخ تولید: 1395