جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

نارنجی پوش - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نارنجی پوش

نارنجی پوش


در تعريف شغل رفتگر آمده است: «رفتگر يا سوپور شخصي است كه در استخدام خدمات عمومي قرار دارد و به جمع آوري زباله به منظور دفع يا بازيافت مي پردازد.» تصور عامه مردم هم از كساني كه مشغول به اين كار هستند همين است. مرداني نارنجي پوش كه جارو به دست در خيابان هاي شهر ديده مي شوند يا سوار ماشين حمل زباله سعي دارند هر چه سريع تر شهر را از شر سطل هاي پر از زباله خلاص كنند، اما در اين ميان هيچ كس خبر ندارد اين افراد چقدر كار مي كنند و با اين حجم كار حقوقشان چقدر است و تنها همه خوب مي دانند اين شغل مزايايي ندارد و روياي كودكي هيچ كس اين نبوده كه وقتي بزرگ شد، رفتگر شود و قطعا از اين پس هم نخواهد بود. کارگران خدمات شهری از جمله کسانی هستند که برای پاکیزه نگه داشتن شهر و منطقه های زندگی مردم تلاش می کنند .اگریک بار بدون توجه از کنار پیرمردی گذشتی که لباس نارنجی بر تن دارد و مشغول پاک کردن آلودگی ها و آشغالهای خیابانها و کوچه هاست بد نیست به عقب برگردی و با گفتن یک خدا قوت خستگی کارش را از تن اش بدر کنی که او نیز اگر نیک بنگری عضوی سودمند برای جامعه ای پیشرفته است .

 

sweeper's job is defined as "the sweeper or a person employed in the public service is Svpvr* and garbage collection to disposal or recycling are explored." Public perception of those who are engaged in this work is . Orange Cap men who are seen sweeping the streets or in the car as soon as the city's trash haulers are trying to get rid of garbage bins are full, but in this No one knows workload the men with it work and rights What advantages does the job and is only everybody know this was not a childhood dream when one was great, and definitely after this time will not be a sweeper.

{gallery}narenjiposh{/gallery}