ناشتایی

صبح شده است. چشم که می گشایی، به تو لبخند می زند زندگی. طلوعی دوباره است؛ فرصتی دوباره برای شکفتن. ثانیه های شب، قطار قطار صف کشیده اند به استقبال بیداری تو. نسیم، چشم به در حلقه کرده است تا قدم به خیابان بگذاری. برخیز! شکوفه ها منتظرند. مسابقه عشق است در شهر؛ نقشه گنج روزی حلال را بخوان! در شیار دست هایت، طلای نعمت را پای دیوارها چال کرده اند؟ بگرد تا بیابی. صبح شده است و نهیب می زند که غنیمت بشماری لحظه هایی را که هیچ وقت برنخواهند گشت. برگی دیگر از دفتر ایام ورق می خورد. پنجره ها بوی صمیمیت گرفته اند. افق، در محاصره نگاه های دور برُد توست.

صبح زیباست؛ اگر تو بخواهی که زیبا باشد؛ زیبایی در نگاه توست و نگاه توست که حیات را معنا می کند. برخیز که زندگی، نیرو از بازوهای تو می گیرد برخیز؛ صبح شده است.

برنامه ناشتایی عنوان برنامه ای است که هر روز صبح از ساعت 6 صبح از صدای مرکز همدان پخش می شود.در این برنامه سعی شده است که شور و نشاط صبحگاهی را به شنوندگان منتقل کند و شنوندگان رادیو همدان هر روز صبح زیبا و پر نشاطی را آغاز کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:آقای هادیان

گوینده:آقای طالبیان

نویسنده:آقای هادیان

صدابرداران:آقایان سامعی-قمر زاده-عربی

تاریخ تولید: 1395