ندای آدینه( نماز جمعه همدان )

برنامه نماز جمعه همدان در 52 قسمت 30 دقیقه ای با پوشش نماز جمعه و با رویکرد توجه به خطبه های عبادی و سیاسی و به تصویر کشیدن حضور پر شور و شعور مردم همدان و با اهداف  آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی، ایجاد همبستگی و انسجام هر چه بیشتر ، تجدید روحیه دینی و نشاط معنوی برای توده مردم ،با گروه تولیدی منسجم  از سیمای مرکز همدان تهیه و پخش می شود .

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه کننده : شانه چی

تصویربردار:  سماواتی – ثمری -  سراج پویا

تکنسین فنی: صالحیان فر- بابایی پور- میرزایی گلنار

مونتور: عباسی پرزاد