Skip to Content

نشانه آفتاب

نشانه آفتاب

 

 

برنامه نشانه آفتاب عنوان برنامه ای است ترکیبی که با هدف آشنا کردن شنوندگان و با بهره گیری از آموزه های دینی برای رواج سبک ایرانی -اسلامی از صدای مرکز همدان پخش می شود.در هر قسمت از این برنامه شما با یک راه جدید برای بهتر زندگی کردن آشنا می شوید.این برنامه دارای آیتم های مختلفی چون گزارش -کارشناس و سخن مجری است.همچنین در این برنامه با توجه به زمان پخش آناز موسیقی های زیبایی استفاده می شود.