Skip to Content

نشانی

نشانی

در جامعه ما ارزش‌هاي معنوي وفرهنگي دفاع مقدس به سطح ارزش اجتماعي ارتقا يافته‌است. ارزش‌هاي دفاع مقدس مانند ايثار، شهادت‌طلبي و ... هر چند ارزش‌هايي ديني و عاطفي هستند اما تبلور آنها از نوع ارزش اجتماعي است ، به خصوص در سال‌هاي مياني و پاياني دفاع مقدس كه اين ارزش‌ها شكل شفاف‌تري به خود گرفتند و تا اعماق لايه‌هاي اجتماعي و دورترين مناطق جغرافيايي حتي روستاها گسترش يافتند. هيچ مقطعي از تاريخ چندهزارساله ايران,به اندازه دوران دفاع مقدس ارزشهاي ملي و ميهني و ديني ايراني متبلور نگرديد . ارزشهاي دفاع مقدس علاوه بر اينكه از تنوع و لطافت خاصي برخوردارند , داراي پايداري و ثبات ويژه‌اي نيز مي‌باشند و اين بدليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد دوران دفاع مقدس است . در اين مورد شواهد بسياري را مي‌توان بيان كرد كه اصرار نوجوانان براي اعزام به جبهه‌ها يكي از اين موارد است.

برنامه نشانی برنامه ای است که با رویکردی اجتماعی می خواهد با بیان آثار و اثرات جنگ تحمیلی و بیان فداکاری ها و رشادت ها وجانبازی های دلیر مردان ایران زمین گامی در جهت گسترش فرهنگ ایثار در جامعه بردارد.