جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

نظارت - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

نظارت

دانلود

مجلس علاوه بر قانون گذاری وظیفه ی دیگری نیز دارد و آن نظارت است.