رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نظارت یک هزار و 800 بازرس بر روند برگزاری انتخابات در همدان

رئیس هیات بازرسی انتخابات

نظارت یک هزار و 800 بازرس بر روند برگزاری انتخابات در همدان

رئیس هیات بازرسی انتخابات در استان همدان گفت: یک هزار و 800 بازرس در این استان بر روند برگزاری انتخابات نظارت می کنند.

محمود رضا عراقی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: به استناد موادی از قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی به منظور حسن جریان برگزاری انتخابات در مراحل مختلف از طریق وزارت کشور بازرسانی به کار گمارده می شوند.
وی اضافه کرد: در این راستا از زمان آغاز زمانبندی انتخابات هیات مرکزی بازرسی در وزارت کشور و هیات بازرسی استان با ترکیب پنج تن و هیات بازرسی با ترکیب سه نفر شکل گرفت.
وی بیان کرد: وظایف و تکالیف هیات بازرسب به صورت مکتوب و مستند به مفاد قانون اعلام شد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای هر صندوق یک بازرس و برای هر 15 صندوق یک سربازرس پیش بینی شد.
رئیس هیات بازرسی انتخابات همدان گفت: بازرسان منتخب برای حضور در شعب اخذ رای دارای سابقه درخشان و تجربه بالا هستند.
عراقی افزود: بازرسان انتخابات در این استان حامی اجرای دقیق قانون، ایجاد فضای امن و آرام برای برگزاری انتخابات و دنبال حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای هستند.
وی تاکید کرد: تاکنون بین هیات های اجرایی ، بازرسی و نظارت بر انتخابات تعامل سازنده و مطلوبی برقرار بوده است.
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود.