رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

نقش فکر و مطالعه در تولید فیلم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نقش فکر و مطالعه در تولید فیلم

دانلود

گفتگو با حیدری، مدیر انجمن سینمای جوانان استان همدان در مورد ویژگیهای جشنواره