جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

نقش فکر و مطالعه در تولید فیلم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نقش فکر و مطالعه در تولید فیلم

دانلود

گفتگو با حیدری، مدیر انجمن سینمای جوانان استان همدان در مورد ویژگیهای جشنواره