جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نقش های ماندگار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش های ماندگار

نقش های ماندگار


در این تابلوهای زیبا که توسط هنرمندانی همدانی در سالهای دور گرفته شده است لحظات زیبایی از جنگ ،حماسه و حمله دشمن دیده می شود . نکته قابل توجه در این تصاویر این است که در بسیاری از این یادگارها حضور حماسی بانوان غیورمند ایران اسلامی دیده می شود .

In this beautiful board and drawing that is by a Hamedanian artist in lots of years ago there are beautiful parts of war, enemy and protection is shown. The important point in this picture is showing women helps in the war time and how they protect from their country.

{besps}slidshow/naghsh{/besps}