جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نقش همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش همدان

نقش همدان


نقاشی دیواری نقش برجسته بر روی گچ با هنرمندی دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بر روی دیوارهای دانشکده این واحد نقش بست. این اثر که پرواز نام دارد با تکنیک گچ، چوب و رنگ اجرا شده است. نام این اثر بر محتوای آن اشاره دارد، پرواز بر آسمان شهر کهن و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، همدان.

المانهای بصری بیشماری را در این اثر می توان نظاره گر بود اما فارغ از تمام روایتهای نزدیک به اثر همچون دانه های برف، میادین گنبدهای بناهای تاریخی و مذهبی و پلان شهر همدان، این اثر به تمامی در تلاش است تا بتواند ذهن مخاطب را نسبت به خود و دنیای درونی خود به پرواز در آورد. وی بیان داشت این اثر که در ابعاد 720×360 سانتیمتر اجرا شده است در طول یک ترم تحصیلی و ماحصل 31 دانشجوی رشته نقاشی می باشد.

Hamadan map Mural on plaster relief's students with an artist painting on the walls of Hamadan University School end of this unit. This is the technique of flying plaster, wood and paint is applied. The name refers to the effect on its content, flying over the sky and the capital city of ancient Iranian history and civilization, of Hamadan. And he flew his own inner world. He stated that this work has been performed in the dimensions 720 × 360 cm in length and the result of a semester is 31 students painting

{besps}slidshow/1478{/besps}