نماهنگ ولایت

چند کوهنورد می خواهند به قله ای صعود کنند . همه باهم همکاری و تلاش می کنند . ولی یکی از کوهنوردان به تنهایی میخواهد این کار را انجام دهد و از گروه که به صورت زنجیره ای به هم هستند جدا می شود و برایش اتفاقات ناگواری می افتد . در پایان به این نتیجه می رسد که باگروه برای رسیدن به قله تلاش کند

Loading the player...
سال تولید: 1384
عوامل تولید:

تهیه کننده : ایرج سعدی

کارگردان: سیدمحمود صائمین

نویسنده : مهدی خداکرمی