رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه رویش

Loading the player...

نمایشگاه رویش با هدف معرفی توانمندی های دانشجویان دانشگاه پیام نور در نمایشگاه بین المللی همدان برپا شده است.