رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه علمی-آموزشی در مدرسه

Loading the player...

نمایشگاه علمی-آموزشی در مدرسه با همت دانش آموزان فعال مدرسه برگزار شد.