جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نمایشگاه فرش - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

نمایشگاه فرش

فرش از جمله هنرهای دستی در ایران اسلامی است .در نمایشگاهی برخی از آثار تولید شده هنرمندان همدانی در معرض نمایش گذاشته شده است.مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده

بعثت بسیج

بعثت بسیج

ویژه هفته بسیج

بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج