نمایش آئینه

در زندگی اموری وجود دارد که آگاه شدن دیگران از آن مخاطراتی در پی دارد و موجب آسیب رسیدن به زندگی می‌شود. در حیات اجتماعی، اموری از زندگی آشکار است و در دید دیگران قرار دارد. این بخش را می‌توان قلمرو عمومی و مشترک زندگی نامید. اما بخش دیگری از آن خصوصی است و باید از دید دیگران پنهان باشد؛ راز در این قسمت قرار می‌گیرد. بنابراین، راز را با دو کلیدواژه مهم می‌توان تفسیر کرد: امور خصوصی و منافع زندگی. زندگی مصالحی دارد که گاه به واسطه آشکار شدن امور خصوصی به خطر می‌افتد و آسیب می‌بیند. راز آن امر خصوصی است که آشکار شدنش موجب زیان و خسارت می‌شود. این خسارت می‌تواند مالی، آبرویی و حتی جانی باشد. امام صادق(ع) تعبیر بسیار زیبایی درباره خصوصی و محرمانه بودن راز دارند. ایشان می‌فرماید: «راز تو جزئى از خون توست، پس نباید در رگ‌هاى غیر تو جریان یابد.»

 موضوع راز محدود به امور منفی و زشت افراد نمی‌شود. هر کاری که انسان انجام می‌دهد، هر تصمیمی که می‌گیرد، هر برنامه‌ای که برای زندگی دارد و خلاصه، هر امری که به زندگی مربوط می‌شود نیز می‌تواند داخل موضوع راز باشدبنابر این، نباید تصور كرد که فقط کارهای زشت و ناروا راز به شمار می‌رود.

هرچه دامنه اطلاع دیگران از امور زندگی افراد بیشتر باشد دامنه تأثیرگذاری آنان بیشتر می‌شود. توجه به دو نکته در تبیین این امر لازم است: یکی اینکه دیگران بر زندگی ما تأثیر می‌گذارند و دیگر اینکه آنان براساس اطلاعاتشان از زندگی دیگران، در مورد تأثیر خود برنامه‌ریزی می‌كنند. در زندگی اجتماعی، بخشی از روند زندگی را کنش دیگران تعیین می‌کند. دیگران معمولاً براساس اطلاعاتی که از افراد دارند، اندازه و نوع تأثیر خود را تنظیم می‌کنند.

بر همین اساس، هر چه اطلاع دیگران از زندگی ما کمتر باشد دامنه تأثیر و دخالت دیگران محدود و امنیت زندگی بیشتر می‌شود. به همین دلیل، امام علی(ع) می‌فرماید: كسى كه سینه‌اش گنجایش رازش را نداشته باشد، در امان نیست.

اما بسیاری از افراد هستند که متاسفانه به دنبال کشف رازهای دیگران هستند در حالی که خود در زندگی رازهای بزرگی را دارند که دوست ندارند کسی از آنان با خبر شود.در این نمایش رادیویی که آئینه نام دارد در شهر شایع می شود که در زمان مشخصی از ماه هر کس جلوی آئینه بایستد رازش آشکار می شود که این خبر اتفاقات زیادی را به همراه دارد و نویسنده تنها به رخدادهای یک خانه می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده و کرگردان:حسین اسفندیاری

بازیگران:حسین حمزه ای -باران عرفانی-سمانه قصابانی

صدابردار:محمد ابراهیم سامعی

افکتور:احمد رضا جلیلوند

تهیه کننده:حسین اسفندیاری

تاریخ تولید: 1394