نمایش رادیویی تهمت

نسبت دادن سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به دیگری که موجب آبروریزی می شود، گناهی نابخشودنی و یکی از گناهان کبیره زبانی است که در برخی از مصادیق آن جرم نیز تلقی شده و احکام قانونی چون حد و تعزیر بر آن بار می شود. از نظر اسلام هر چند این نسبت دادن برخاسته از اعتقاد فرد باشد، جایز و روا نیست؛ زیرا تا زمانی که چیزی بر اساس ادله محکمه پسند اثبات نشده باشد، بیان هر سخن یا کار نادرست یا صفت ناروا به دیگری، عملی ضد اخلاقی، گناهی نابخشودنی و گاه جرم قانونی است که تبعات حقوقی و کیفری به دنبال دارد.

این نسبت دادن می تواند در قالب و اشکال گوناگونی از جمله تهمت، افترا، بهتان و مانند آن ها انجام گیرد. البته برخی سوء ظن را نیز جزو آن دانسته اند، ولی این بدگمانی تا زمانی که به لفظ در نیاید از مصادیق نسبت دادن نیست، بلکه زمانی که این نسبت ها به زبان و رفتار بیان می شود، به عنوان مصادیق این موضوع در می آید.

نمایش رادیویی تهمت عنوان نمایشی رادیویی است که در دو قسمت توسط بخش نمایش صدای مرکز همدان تهیه شده است .در این نمایش افرادی دچار گناه بزرگ تهمت می شوند که خود از این امرغافل هستند........

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده و کارگردان:بابک ابراهیمی

بازیگران: باران عرفانی-احمد رضا جلیلوند-الناز شیرازی-لیلا شهابی نیا

صدابردار:داوود قمر زاده

افکتور:احمد رضا جلیلوند

تهیه کننده:بابک ابراهیمی

تاریخ تولید: 1395