Skip to Content

نمایش رادیویی رئیس جدید

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما

نمایش رادیویی رئیس جدید

نمایش رادیویی مدیر کل عنوان مجموعه نمایش 13 قسمتی است به مدت زمان 15 دقیقه که از شبکه استانی صدای مرکز همدان به مدت زمان 15 دقیقه تهیه ،تولید و پخش می شود. به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان،داستان این نمایش رادیویی ازآنجا آغاز می شود که آقای سعادتی کارمند یکی ازادارات شهر همدان است وخبردار می شود که قرار است به زودی مدیر کل اداره ای که در آن کار می کند بشود .وبعد از مدتی  متوجه می شود که این فقط یک تشابه اسمی بوده است و...

 تهیه کنندگی این برنامه را ابراهیم سامعی ،کارگردانی ونویسندگی  آن را بابک ابراهیمی و بازیگران این برنامه مریم والامقام ،سمانه قصابانی، بابک ابراهیمی ،حسن رمضانی و افکتوری آن را احمدرضا جلیلوند برعهده دارند .