نمایش رادیویی گنج پنهان

اگر علاقه به دنیا از حد متعارف زیاد باشد و حرص و طمع و آز و آرزوی آن،افزون گردد و در برابر،امکانات انسان از قوای بدنی و فکری تا اسباب ظاهری و مادی و معنوی برای تحقق‏ خواست‏ها و تمایلات محدود شود.طبیعی است که انسان در برابر آنچه از دستش رفته و آرزوهایش تحقق نیافته است حسرت می‏خورد و علاوه بر این در روز قیامت عذاب الهی را می‏بیند که بر او مسلط می‏شود و از کرده بد خویش و اقبال زیادش به دنیا و نداشتن توشه و آذوقه‏ آسایش در آخرت،دچار ندامت می‏گردد و حسرت او را آزار می‏دهد.

امام صادق(ع)از جدش رسول خدا(ص)نقل می‏کند:" کسی که صبر نکند و خود را راضی ننماید به مقداری که خداوند او را از مال دنیا روزی کرده است،نفس او دچار حسرتها می‏گردد که او را می‏آزارد."

علاقه به دنیا از وجوهات مشترک همه انسان هاست اما گاهی اوقات این امر موجب ندامت و پشیمانی شخص می شود زیرا او را از حد اعتدال خارج کرده و به قهقرا می کشاند.در صدای مرکز همدان نمایشنامه ای با عنوان گنج پنهان در سه قسمت تهیه شده است که موضوع آن بی ارتباط با امید واهی به دنیا نیست.

در این نمایش زیبا شنونده حکایت مردی را می شنود که برای پیدا کردن گنجی که فردی به نام مراد به او پیشنهاد کرده است همه توان خود را برای پیدا کردن گنج پنهانی به کار می بندد و حتی همسر خود را نیز در این امر مشارکت می دهد که ....

Loading the player...
عوامل تولید:

                                              

                                      نویسنده و کارگردان: بابک ابراهیمی

                                                   بازیگران:

                                       احمد رضا جلیلوند-بابک ابراهیمی

                                                سمانه قصابانی

                                        صدابردار:محمد ابراهیم سامعی

                                         افکتور:احمد رضا جلیلوند

                                        تهیه کننده:بابک ابراهیمی

                                        

تاریخ تولید: 1394