Skip to Content

نمایش سودای زمان

Loading the player...
نمایش سودای زمان

نمایش سودای زمان نمایشی است که در واحد تولیدات نمایشی رادیو صدا و سیمای مرکز همدان تولید شده و در حال پخش از صدای مرکز همدان است.

در این نمایشنامه به بیان حکایت جوانی به نام سعید می پردازد که کارهای زشت زیادی انجام می دهد امام خداوند متعال فرصت های زیادی را برای اینکه سعید جبران کند در اختیار او می گذارد اما سعید از این فرصت ها برای توبه بهره نگرفته و ....

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده :حسین اسفندیاری

بازیگران:ابراهیمی-جلیلیان-احمد رضا جلیلوند-مریم والا مقام

افکتور:احمد رضا جلیلوند